Zásady ochrany osobních údajů

pro webovou stránku Jídlo jedna radost a aktivity s ní spojené.

I. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH SPRÁVCE

Vyplněním požadovaných osobních údajů na stránce jidlojednaradost.cz (jméno a příjmení a další) udělujete souhlas 

Jitce Hartmanové, se sídlem Sídliště 1071, Praha – Radotín 153 00, IČ: 041 81 034, dále jen „Správci”, 

aby ve smyslu nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”) zpracovával následující z vašich osobních údajů (dále jen OU).

• jméno a příjmení

• telefon

• emailová adresa

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OU

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem

• plnění při zpracování vaší přihlášky na kurz pořádaný Jitkou Hartmanovou – Jídlo jedna radost

• plnění smlouvy vaší přihlášky na seminář pořádaný Jitkou Hartmanovou – Jídlo jedna radost

• registrace k odběru emailového newsletteru z blogu Jídlo jedna radost

• nezbytné pro plnění právních povinností a zájmů z přihášek vyplývajících

Vyplněním a odesláním udělujete souhlas na dobu trvání poskytování služby a po jejím ukončení na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však tří let, s tím, že můžete kdykoli písemně na adrese Správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které Správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností Správce či příjemce osobních údajů.

 

III. UDĚLENÍ SOUHLASU

Vyplněním a odesláním webového formuláře přihlášky na kurz či případnou jinou akci podobného rázu organizovanou Jitkou Hartmanovou – Jídlo jedna radost, udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním OU. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

• e-mail: jitka@jidlojednaradost.cz

• adresa: Sídliště 1071, 153 00 – Praha Radotín

 

IV. ZPRACOVÁNÍ OU

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje mohou být zpřístupněny také třetím osobám:

  1. Poskytovatel software, aplikací a služeb, kdy bude dodržováno dostatečné zabezpečení.
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

• souhlas kdykoliv odvolat

• požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává

• právo vznést námitku proti zpracování

• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

• požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

IV. KONTAKTY

Veškeré žádosti, stížnosti a podměty můžete zasílat na 

e-mail: jitka@jidlojednaradost.cz

nebo písemně na adresu: Sídliště 1071, 153 00 – Praha Radotín.

 

IV. SOUVISEJÍCÍ

Správce prohlašuje, že údaje momentálně nejsou předávány do třetích zemí.

V případě poskytnutí pouze částečného souhlasu se zpracováním osobních údajů, tj. nebude poskytnut souhlas se všemi účely zpracování osobních údajů, může být služba plněna pouze v rozsahu, který umožňují poskytnuté údaje.

Poslední aktualizace dne 22. 2. 2019.